Gården

Gården har nyligen genomgått ett stort arbete med förstärkning av gårdsbjälklaget. När ekonomin tillåter kommer gården att återskapas, med ny belysning, nytt trädäck med pergola och nya planteringar. I det nya större hörnförrådet finns en grill, vilket har bidragit till att gården nyttjas allt flitigare. Trädgårdsmöbler finns också i förrådet.