Gården

Gården har nyligen genomgått en renovering, med ny belysning, nytt trädäck med pergola och nya möbler samt nya planteringar som vi hoppas ska leva och frodas. I hörnförrådet finns en grill, vilket har bidragit till att gården nyttjas allt flitigare.