Sopor mm

SOPHANTERING

1. Tidningar och papper läggs i ett grönt kärl utanför grovsoprummet OBS! Kartonger, pizzakartonger och vinboxar läggs i grovsoprummet.


2. Grovsoprummet har två kärl: ett till vänster för vanliga grovsopor. Kärlet till höger
är endast till för elsopor.

3. I soprummet mittemot finns två mindre kärl för matavfall. Papperspåsar finns i anslutning.

2. Sopnedkastet För att förhindra stopp: Stoppa inte ned skrymmande föremål eller sådant som inte är ordentligt förpackat. Kartonger kan orsaka stopp och skall läggas i grovsoprummet. Och tomglas skall lämnas i återvinningen på t ex Varvsgatan eller längre ned på Hornsgatan.

KNYT IHOP SOPPÅSEN VÄL INNAN DU KASTAR DEN I SOPNEDKASTET!