Husets historia

Om du har frågor om husets äldre eller nyare historia kan du vända dig till Christer Nordstrand, 158 B nb. Du kan också för medlemspris köpa boken “Ett hus vid Hornstull” av Christer Nordstrand, som kom ut hösten 2021. Den handlar om huset Släggan 12, hur det kom till, vilka som har bott där, om hela kvarteret Släggan. Men den handlar lika mycket om Hornstull och om hur hela området har utvecklats under 1900-talet. I boken finns också intressanta porträtt av Slägganbor, levande och döda. Och över 100 bilder från förr och nu!