Husets historia

Om du har frågor om husets äldre eller nyare historia kan du vända dig till Christer Nordstrand, 158 B nb.