Årsmöte

§ 27 i föreningens stadgar:
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, tidigast den 1 april och senast före juni månads utgång.

Information om nästa årsmöte kommer under våren.