Hundraårsjubiléet 2004

Fastigheten Hornsgatan 158 fyller 100 år.

I år (2004) firar vi vårt hus 100-årsjubileum. Vem kunde 1904 tänka sig hur världen skulle se ut idag. För att skriva dessa rader används en dator som kan redigera och flytta meningar. Vi kan kopiera detta i hur många exemplar som helst; inga bläckplumpar stör skrivandet och ingen person behöver kopiera detta för hand. Vi kan ringa till världens alla hörn och resa på någon timme till Köpenhamn. Hur såg det ut i omvärlden, både den lilla och stora kring sekelskiftet? År 1900 hade kung Oscar II regerat i 29 år. Vid den tiden hade Sverige 5 000 000 invånare varav 75% var bosatta på landsbygden. Utvandringen till Amerika började minska. 1903 utvandrade 42 000 och 1904 18 000 personer. I Stockholm fanns då 300 000 invånare. Medellivslängden 1900 var 57 år för kvinnor och 55 år för män. Basfödan för de flesta var ofta saltad strömming eller sill och potatis. Brännvinskonsumtionen var stor och ett stort problem; vart åttonde dödsfall berodde på tuberkulos.  I storstäderna byggdes stadskärnor med slutna kvarter bestående av fyra- eller femvåningshus. Utanför dessa kvarter uppstod en icke stadsplanerad kåkbebyggelse. I kåkbostäderna bodde ofta en familj med många barn och flera inneboende. Råttproblemet var oerhört stort 1901 och Hälsovårds-nämnden gav 8 öre per råttsvans, vilket för många var ett viktigt tillskott till familjeförsörjningen. Under denna period pågick en livlig debatt kring egna hem för hantverkare och arbetare. 1904 beslöt riksdagen att bevilja medel till egnahemslån.  Det fanns redan då en arbetslagstiftning som stipulerade att 12-14-åringar inte fick arbeta mer än 6 timmar/dag och 15-18-åringar inte mer än 10 timmar /dag. På 1800-talet fanns en likalönprincip för manliga och det fåtal kvinnliga tjänstemän som fanns men detta frångicks i början av 1900-talet.  Endast 8% av befolkningen hade rösträtt; alla män. Mandatperioden var då 9 år och ledamöterna måste vara minst 35 år fyllda. En förmögenhet eller en inkomst av viss storlek var nödvändigt för riksdagsledamoten. Först 1907 kom en reform som i princip innebar att alla män över 24 år fick rösträtt till andra kammaren om de betalt sina skatter. Kvinnor fanns inte med i bilden. 1863 blev ogifta kvinnor myndiga men detta gällde ej gifta kvinnor. Näringsfrihet hade införts 1864 och den var lika för män och ogifta kvinnor. Ca 1 000 personer tog studenten varje år kring sekelskiftet. Akademiska yrken som läkare, jurister och lärare i den ”högre undervisningen” var i huvudsak förbehållna män. Sågverksarbetare i Sörvik, Dalarna avskedades 1904 och vräktes från sina bostäder för att de tillhörde en fackförening och att de vägrade gå med på lönesänkning. Ett strömavbrott idag innebär bland annat att vi inte kan laga mat, vi fryser, vi kan inte lyssna på radio eller titta på TV eller video, tunnelbanan stannar och våra sladdlösa telefoner fungerar inte. Sveriges första kommunala elverk byggdes 1885 i Härjedalen och den första stora utbyggnaden av vattenkraften skedde i sydsvenska åar och älvar under 1906-1908. Samtidigt började järnvägen att konkurrera ut båttrafiken. Med tåg tog sträckan Stockholm – Sundsvall minst 14 timmar år 1910. Den första rundradiosändningen startade i Amerika 1920. För de flesta i Sverige var den första radioapparaten en så kallad kristallmottagare. 1922 startade Svenska Radioaktiebolaget och Telegrafverket sändningar. Det övertogs 1927 av Radiotjänst. I 1800-talets slut var Stockholm världens telefontätaste stad. Utbyggnaden av rikstelefonnätet startade 1899 mellan Stockholm och Göteborg. 1904 försvann hästspårvagnarna i Stockholm. År 1900 fanns ett tiotal bilar i Sverige men däremot flera hundratusen arbetshästar. Första bilen visades i Sverige på en industriutställning i Göteborg 1891 och 1919 fanns bara 9 000 bilar i Sverige. Högsta tillåtna hastighet 1906 var 25 km/tim. Farten höjdes 1916 till 30 km/tim och under förutsättning att föraren kunde överskåda en sträcka på minst 250 meter av den närmsta vägsträckan fick den höjas till 40 km/tim. De första motordrivna flygplanen kom 1909-1910 och den första regelbundna passagerartrafiken startade i Sverige 1922 på bland annat sträckan Stockholm – Helsingfors. Idag äger väl de flesta en cykel. Den första cykelfabriken, Per Froms Velocipedfabrik invigdes 1883 i Stockholm och vid sekelskiftet var årsproduktion i Sverige 10 000 cyklar.

 • Vad av intresse hände 1904?  Jo, kortare kjolar och sjömansklänning är modernt detta år.
 • Den första biografen i Stockholm öppnas på Blancheteatern på Hamngatan.
 • Författarna Karl Ragnar Gierow, Harry Martinsson och Johannes Edfeldt föds.
 • Kar de Mumma (Eric Zetterström) och konstnärerna Olle Olsson-Hagalund och Evert Lundquist ser också dagens ljus.
 • Svenska Sydpolsexpeditionen under Otto Nordenskjöld återkommer till Sverige efter att ha varit borta i 3 år.
 • Svenska AB Gasackumulator (AGA) bildas med Gustaf Dahlén som direktör.
 • Från utlandet rapporteras att den blinda och döva Helen Keller avlägger collegeexamen och hennes bok Mitt livs historia översätts till svenska.
 • De Olympiska Spelen hålls i St Louis, USA och värdlandet kammade hem de flesta segrarna.
 • 700 emigranter omkommer på Atlanten när deras fartyg Norge förliser på resan Köpenhamn – New York.
 • I Helsingfors mördas den ryske generalkonsuln och mordet anses vara ett svar på försöken att förryska Finland.
 • Rysk – Japanska kriget bryter ut och mobiliseringar sker på Gotland.

Något mer av intresse?  Först 1913 beslutar Riksdagen om folkpension för alla över 67 år. 1920 kommer en ny lag som gör kvinnan ekonomiskt jämställd med mannen och 1921 får vi en ny rösträttsreform. 1921 blir det första valet med lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna väljs in i riksdagen!

Referenser: Andersson, Karl Olof: Vårt Dramatiska Sekel. Från sekelskifte till 20-tal. 1993 Dahlberg, Hans: Hundra År i Sverige. Krönika över ett dramatiskt sekel. 1999