Reimersholme

Ett annat utflyktsmål väl värt att upptäcka är en annan ö, Reimersholme, där man nu för tiden också hittar många vackert belägna bostäder.

Reimersholme, mot Långholmen.

Reimersholme har fått sitt namn efter hattstofferaren Anders Reimers som byggde sin malmgård här på 1700-talet. Man kan fortfarande se rester av den engelska park och trädgård som han lät anlägga på gårdens västra sida. Under industrialismen omvandlades gården till fabriker och arbetarbostäder växte upp och de berömda trädgårdarna försvann. Ett brännvinsbränneri låg länge på ön. På 1940-talet började HSB bebygga stora delar av ön. En låg vinkelbyggnad med en vacker portal omger den gamla malmgården och höga hus kröner holmen. Arkitekturen har anpassats till den omgivande bergiga terrängen. Strandområdena på öns norra del ordnades i slutet på 1940-talet, då även en lekplats och en blomsteranläggning tillkom.

I början på 1980-talet byggdes bostäder även på södra ön och i samband därmed ordnades en strandpromenad runt hela ön. Längst ut på västra udden ordnades en utsiktsplats med en liten paviljong. På kajen uppställdes gamla ekfat för att erinra om platsens historia. I parken har den bergiga karaktären bevarats och större planteringar har undvikits. Parken har en luftig naturlik prägel som förstärker Reimersholmes karaktär.

Holmen är rikligt försedd med konstverk. Invid den gamla malmgården står Nils Sjögrens “Efter badet”, på grässlänten nedanför Pokalvägen “Diana” av Otto Strandman, i ett buskage vid Vivdragarvägen står en liten “Pojke” av Sten Eriksson och strax intill en replik av Egon Möller-Nielsens lekskulptur “Tuffsen”. I det nya bostadsområdet har en gammal cistern gjorts till ett industriminne av Bertil Johnson. Längst ut på udden står Nils Nixons sjömärke “Galaxen”.

(Från Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se)