Styrelsen

Föreningens styrelse, som väljs av årsmötet, består för närvarande av sex medlemmar.