Om Brf Släggan 12

Släggan 12

Släggan 12 är en fastighet byggd 1904. Den ingår i kvarteret Släggan, som omges av Långholmsgatan i väster, Hornsbruksgatan i norr, Lignagatan i öster och Hornsgatan i söder.
Adressen är Hornsgatan 158 A, B och C, postnummer 117 28.
Brf Släggan 12 bildades 1984 och har för närvarande 35 medlemmar.
Till föreningen hör även tre affärslokaler.