Historik

Området kring Hornstull såg väldigt annorlunda ut förr i världen. Från att ha varit ren landsbygd började tidigt industrier att anläggas i området.
Först sent på 1800-talet nådde vanlig bebyggelse ända ut till tullen, dvs Hornstull. Vid den tiden fick också Hornsgatan sin nuvarande sträckning.
Här ser man “tullen” från Liljeholmssidan, med Bio Rio till höger.

liljeholmsbron