Gården

Gården har nyligen genomgått en renovering, med ny belysning, nytt trädäck och nya planteringar, som vi hoppas ska leva och frodas. I hörnförrådet finns en grill, vilket har bidragit till att gården nyttjas allt flitigare. Sommaren 2014 har även nya trädgårdsmöbler anskaffats.