Husets historia

Här kommer snart fler texter som handlar om huset historia på olika sätt.   http://slaggan12.se/ny/wp-content/uploads/2016/06/Yrken-Släggan-12-1911-2.doc