Ordningsregler

Ordningsregler för Brf Släggan 12, i bokstavsordningAndrahandsuthyrning
 För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs styrelsens godkännande. Exempel på godkänd uthyrning är arbete eller studier på annan ort under begränsad tid. Kontakta styrelsen för detaljerad information.

Brandvarnare
 Alla hushåll är skyldiga att ha minst en fungerande brandvarnare per lägenhet.

Cyklar
 Det finns ett cykelstall i källaren i B-uppgången. Inga cyklar får ställas i trapphallar eller på gården. Undvik att låsa fast cyklar i cykelstället.

Fastighetsskötare
 Föreningen har ingen fast anställd fastighetsskötare utan alla är skyldiga att gemensamt hålla ordning i huset för att minska kostnaderna och fortsättningsvis kunna ha en låg avgift. Trasiga glödlampor i trapphallen byter de som bor på respektive våningsplan. Nya glödlampor kan hämtas på föreningens bekostnad i elcentralen i källaren, bredvid tvättstugan.

Eldstäder
 Det råder generellt eldningsförbud i hela fastigheten. Då skorstenarna är i dåligt skick är det förenat med stor brandfara att elda i eldstäderna. Undantag: de som bekostat renovering av sina kakelugnar och rökgångar.

Försäljning av bostadsrätt
 Om du tänker sälja din bostadsrätt måsta du meddela styrelsen, som ska godkänna försäljningen och den nya ägaren/medlemmen. En överlåtelseavgift om 1500:- betalas till föreningen av säljaren.

Grill
 Det är tillåtet att grilla på gården. Grill finns i förrådet. Den som använder grillen ska diska den och sedan ställa tillbaka den i förrådet, annars rostar den.

Grovsoprum
 Grovsoprum finns i källaren, i B-uppgången. Soporna läggs i soprummet eller i det stora gröna plastkärlet som står där. Elsopor, t ex radio- och teveapparater, glödlampor etc, läggs i gallervagnen (där inga andra sopor får placeras). För hämtning av skrymmande sopor (kylskåp, soffor etc), kontakta SITA direkt och kom överens om hämtning. Undvik att ha stora föremål stående längre tid än nödvändigt. Angående miljöfarligt avfall, läs info på dörren. Tomglas lämnas vid närmaste återvinningsstation, den närmaste på Hornsbruksgatan, bredvid tunnelbanan.

Gården
 Gården är till för allas trevnad och dessutom barnens närmaste lekplats. Lämna därför inte cigarrettfimpar, glasbitar eller annat som kan vara farligt eller skada någon. Och föräldrar bör regelbundet sopa upp sanden som ramlar ur sandlådan, annars blir det stopp i dagbrunnarna.
 Det händer att husdjur, särskilt katter, använder sandlådan som toalett, men även hundbajs har förekommit. Det är givetvis förbjudet att släppa ut sina djur på gården. Lösa katter kommer att omhändertas.
 Tänk på att inte ha samkväm på gården alltför sent på sommarkvällarna eftersom det ekar ordentligt mellan husen. Klockan 22.00 ska det vara tyst.

Hemförsäkring
 Alla medlemmar är enligt styrelsebeslut skyldiga att ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Hushållssopor
 Det finns ett sopnedkast på gården, endast för hushållssopor. Vid problem med sopor eller sopanläggning kontakta någon i styrelsen.

Idéer
 Har du några idéer eller något du tycker borde tas upp kontakta någon i styrelsen personligen eller via hemsidan.

Julgran
 Till jul brukar vi placera en julgran på gården som lyser upp vintermörkret. Begagnade julgranar lämnas till julgransuppsamlingen, inte i grovsoprummet eller på gården!

Kvartalsavgift till föreningen
 Det är varje bostadsrättsinnehavares eget ansvar och skyldighet att senast den sista dagen före varje varje kvartal betala avgiften till föreningen, om ingen annan överenskommelse gjorts med styrelsen/ekonomiansvarige. Eventuella förändringar av kvartalsavgiften kommer att meddelas skriftligt av föreningens ekonomiansvarige till berörda medlemmar. Förfallodagar är alltså 31/12, 31/3, 30/6 och 30/9.

Kyl och frys
 Vitvaror i lägenheten äger du och står själv för utbyte och reparationer.

Källarutrymmen
 Alla lägenheter har ett förråd i källaren. Där finns dessutom tvättstuga, elcentral och cykelstall.

Motioner
 Om du vill få ett ärende behandlat på årsmötet ska du anmäla det skriftligt till styrelsen. Det ska ske i så god tid att ärendet kan anges i kallelsen till årsmötet.
 28 § i föreningens stadgar:
 Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 mars eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

Rösträtt
 Vid årsmötet har varje medlem en röst, om flera medlemmar bor i lägenheten har de endast en röst tillsammans. Om du inte kan gå på årsmötet kan du lämna skriftlig fullmakt till annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som du varaktigt sammanbor med.

Självdeklaration
 Underlag för din deklaration beträffande din bostadsrätt får du av föreningens ekonomiansvarige.

Stadgar
 Läs föreningens stadgar! Om du undrar något, fråga någon i styrelsen eller skriv ut dem från hemsidan.

Styrelse
 Föreningens styrelse består av minst fyra ledamöter och två suppleanter, som väljs för två år.

Tidningsinsamling
 Tidningar och papper läggs i det gröna kärlet utanför grovsoprummet i källaren i 158 B. Tänk på att inte lägga kartonger och annat skräp där. Det kan leda till problem i form av högre kostnader.

Tvättstuga
 I källaren finns en tvättstuga med torkrum. Använd de nycklar/låskolv du har fått och boka en tvättid åt gången. Städa efter dig genom att torka ren maskinerna från tvättmedel (även tvättmedelsfacket), ta bort ludd från torktumlaren och sopa eller spola golvet vid behov i tvättstuga och torkrum.

Varmvattenberedare (Utgående punkt när bergvärmeinstallationen är avslutad)
 Varmvattenförsörjning sker medelst varmvattenberedare, normalt en eller två i varje lägenhet, som i likhet med vitvarorna är din egendom, som du får underhålla och byta vid behov.

Värme (Se förra punkten)
 Lägenheterna har direktel och du står själv för uppvärmningskostnaderna.

Årsmöte
 Föreningen har årsmöte mellan första april och sista juni varje år. Kallelse sker minst två veckor före årsmötet och innehåller verksamhetsberättelse och en ekonomisk redogörelse.

Styrelsen/Christer Nordstrand