Sopor mm

SOPHANTERING

1. Tidningar och papper läggs i ett grönt kärl utanför grovsoprummet.
 OBS!
 Kartonger, pizzakartonger och vinboxar läggs i grovsoprummet.
 Och du!
 Gallervagnen i grovsoprummet är endast till för elsopor.

2. Sopnedkastet
 För att förhindra stopp:
 Stoppa inte ned skrymmande föremål eller sådant som inte är ordentligt förpackat. Kartonger kan orsaka stopp och skall läggas i grovsoprummet. Och tomglas skall lämnas i återvinningen på Hornsbruksgatan.

3. Glödlampor
 Tänk på att det är lägenhetsinnehavarna på varje plan som ansvarar för att trasiga glödlampor byts. Glödlampor ska finnas i elrummet, bredvid tvättstugan. Annars kan du kontakta någon i styrelsen. Trasiga glödlampor till grovsoprummet