Årsmöte

§ 27 i föreningens stadgar: Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, tidigast den 1 april och senast före juni månads utgång. 2016 hölls årsmötet den 1 juni Årsredovisning 2015