Årsmöte

§ 27 i föreningens stadgar: Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, tidigast den 1 april och senast före juni månads utgång. 2020 års föreningsstämma hölls på gården och årsredovisningen är utskickad. Information om nästa årsmöte kommer under våren.